יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    האתר הראשי  |  דף הבית  
עידוד קריאה יחד עם יצירה בכלים דיגיטליים - לא כדאי לפספס!

משרד החינוך יצר כחלק מתכנית הלימודים בחינוך הלשוני רשימות של ספרות מופת לילדים המכונות "מעגל ראשון" ו"מעגל שני" של ספרי קריאה לילדים בישראל. בתוך האתר "גולשים במעגלי הקריאה" תוכלו למצוא על כל אחד מן הספרים מידע שנאסף על ידי תלמידי העיר והצעות לפעילויות קצרות בעקבות הקריאה, בדגש על שימוש בכלים דיגיטליים להבעה, חקר ויצירה. אנו מציעים מספר מסלולים לשימוש באתר: 1. מסלול חופשי - התלמידים בוחרים ספרים מתוך האתר באופן חופשי, מבצעים משימות ומעלים לפרסום באתר. המורה או הספרנית מחזקים את השתתפות התלמידים על פי בחירתן. 2. מסלול קריאה מונחית - אתם מקבלים מאיתנו מרחב חדש. התלמידים קוראים יחד את אותו הספר ומבצעים פעילויות אותן בוחרת המורה המנחה. ניתן לקבל מאיתנו ייעוץ על שילוב כלים דיגיטליים בהלימה לספר שבחרתם. 3. מסלול למידה שיתופית - למידה משותפת עם בית ספר נוסף על ספר מתוך האתר. 4. מסלול עריכת תוכן אינטרנטי - התלמידים לומדים מיומנויות של אוריינות מידע (איתור מידע, חשיבה ביקורתית וכו'), אוספים מידע על ספר ובונים לספר עמוד מידע באתר. גם השנה אנו מקיימים את תחרות הטריילרים לספרים - פרטים נוספים בהמשך!!! מוזמנים ליצור קשר:moyal.mi@gmail.com