יום א', יד’ בשבט תשע”ט
    האתר הראשי  |  דף הבית  

בית ספרכם משתתף במיזם "מנהלים-ביחד" ?קישור למידע על התכנית מחפשים רעיונות למידה שיתופית בין מגזרית ?יש לנו רעיונות עבורכם. ניתן לפנות למרים במייל:moyal.mi@gmail.com או לאיילת השחר במייל:ayeletyula@gmail.com לדקלה במיילdiklamenahalim@gmail.com